Peter Nylund

September–oktober, 2021 på Konstväggen, Torsås bibliotek

”Hem” – ett projekt av Peter Nylund och Kayo Mpoyi

Nio Fotografier av Peter Nylund

Under sommaren 2020, när den nuvarande Covidpandemin verkade att kunna komma under kontroll efter vad som kändes som en lång vår av social distans, så träffades Kayo och jag för första gången för en veckas residens vid Kulturmagasinet i Bergkvara.

Från början blev det klart att vi hade mycket att prata om, och våra samtal pågick under dagarna till sent på kvällarna. Det var under dessa samtal som projektet Hem växte fram. Vi tänkte tillsammans kring och utforskade teman som till exempel olika former av könsstereotyper, icke-konformitet, hemliv, och förknippat med detta olika föreställningar av begreppet “hem.” Vi tänkte på hem som en känsla av att vara hemma -eller inte- i sin kropp, i landet där en är född, eller där en bor. Om hem som ett ställe eller en föreställning.

Vi fortsatte detta samarbete efter vår tid tillsammans i Bergkvara, och under det gångna året har detta arbete lett till en bok där jag varit ansvarig för de flesta bilderna, och Kayo har skrivit texter i relation till dessa bilder samt stått för layout och design.

Det är både en studie av Bergkvara som plats i relation till vårt tänkande kring begreppet Hem, och en studie i representation av våra icke-binära kroppar. Hem uppstår därför i spänningen mellan det privata och det offentliga, och tar inget anspråk i att försöka lösa detta bestående problem, utan verkar som ett sätt att ställa vidare frågor.

//Peter Nylund