Om oss

Kulturmagasinet ligger i Bergkvara hamn, en unik miljö, ett stenkast från kajkanten och Kalmarsund. Det är inrymt i magasinsbyggnaderna på en skeppsredargård från mitten av 1800-talet.

Föreningen Kulturmagasinet äger byggnaderna och driver verksamheten tillsammans med olika samarbetspartners. Föreningen bildades 1993 och verksamheten startade 1995.

Föreningens ändamål är att verka för folkbildning för ungdom och vuxna inom konst och kulturområdet. Att vara impulsgivare och initiera kulturprojekt, med lokalt, regionalt och internationellt perspektiv.

De tre byggnaderna rymmer två ateljéer, en grafikverkstad, Bergkvara konsthall och gästhus. Kulturmagasinet arrangerar utställningar i Bergkvara Konsthall och på Konstväggen i Torsås bibliotek. Kulturmagasinet är ansluten till SK (Sveriges Konstföreningar).

Kulturmagasinet erbjuder i samarbete med Torsås kommun ett brett utbud av konst- och kulturkurser. Det finns kurser som vänder sig både till den som vill vidareutveckla sig samt till nybörjare.

Övrig verksamhet på magasinet är Artist i Residence, fortbildningar, barn- och ungdomsverksamhet och olika konstprojekt.

Föreningen Kulturmagasinet har visst ekonomiskt stöd för drift och verksamhet av Bildningsnämnden i Torsås Kommun.

Styrelse i föreningen Kulturmagasinet

Vald vid årsmötet i april 2024.

  • Ordförande Kåre Holgerson, Bergkvara
  • Sekreterare Mats Rundberg, Gullabo
  • Kassör Carl Åstrand, Söderåkra
  • Ledamot Lisa Palmer, Stockholm
  • Ledamot Christian Lindstedt, Bergkvara
  • Ledamot Peppe Engberg, Bergkvara
  • Ledamot Ladislav Kosa, Gullabo
  • Suppleant Anders Gyllerfelt, Bergkvara
  • Suppleant Gunnel Augustsson, Bergkvara
Kulturmagasinet i Bergkvara - Omgivningar
Kulturmagasinet i Bergkvara - Omgivningar
Kulturmagasinet i Bergkvara - Omgivningar
Logotyp - Kulturmagasinet i Bergkvara

Kom med!

Välkommen som medlem i vår förening för att stödja och bidra till kultur- och konstbildning. Betala medlemsavgiften på 100 kronor per år via bankgiro 5354–0399 och inkludera ditt namn och e-postadress. Som medlem deltar du i vårt årliga konstlotteri med inköp från våra utställningar. Föreningen Kulturmagasinet är ansluten till Sveriges Konstföreningar.

Historia

Bilder från Bergkvara Sjöfartsmuseum och privata samlingar.

Kulturmagasinet - Bergkvara historia

Kulturmagasinet, som öppnades 1995, ligger i Bergkvara hamn, en unik miljö ett stenkast från kajkanten och Kalmarsund. Det är inrymt i en skeppsredargård som skeppsredare, hamnägare och ålfiskare Håkan Pettersson lät bygga på 1870-talet. Mangårdsbyggnaden kom efter Håkan Petterssons död att byggas om till lägenheter. Där har genom åren många tullare, lotsar, skeppsmäklare med flera haft sin bostad.

Kulturmagasinet - Bergkvara historia

Bergkvara, en av landets äldsta hamn- och handelsplatser med anor redan från förhistorisk tid var i början av förra seklet en av Sveriges två, tre största hemmahamnar för segelfartyg. Sedan början av 1800-talet har det funnits skeppsvarv i och kring Bergkvara.

Kulturmagasinet - Bergkvara historia

Kulturmagasinets stora ateljébyggnad byggdes från början som hamnmagasin. Magasinet har dock i mer än hundra år fungerat som sjöbod för Lindbergska fisket. Flera anställda arbetade vid ålafisket. Vintertid lagade de och gjorde nya nät och förberedde inför kommande säsong. Från vänster Olavus Andersson, Viktor Wetterlind, August Svensson och Herbert Karlsson.

Kulturmagasinet - Bergkvara historia

Ålbottengarnen hängdes på tork på gårdsplanen mellan husen.

Kulturmagasinet - Bergkvara historia

Många goda historier berättades ute på gårdsplanen vid nuvarande Kulturmagasinet. Från vänster August Svensson och Olvus Andersson.

Kulturmagasinet - Bergkvara historia

I Lurkan låg och ligger fortfarande fiskets båtar, sumpar och pålkran förtöjda. Lurkan är idag en unik rest av Bergkvara gamla hamn.

Kulturmagasinet - Bergkvara historia

På väg ut till bottengarnen med blekingeekan Bengta på släp.

Kulturmagasinet - Bergkvara historia

Vy sett från magasinet över propsbacken mot Bergkvara. På propsbacken lagrades pitprops som exporterades till England för att bli stöttor i Englands kolgruvor. Kvarnen till höger kallades barkakvarnen, där maldes bark. Kvarnen till vänster flyttades till Gotland.

Kulturmagasinet - Bergkvara historia

Segelskutan Waldemar var en av de otaliga skutor som gjorde sina resor till England.

Kulturmagasinet - Bergkvara historia

Det här är familjen Andrén, framför A-Forden på baksidan av huvudbyggnaden, som bodde där några år på 40-talet. John Andrén hade också sitt tullkontor där.

Kulturmagasinet - Bergkvara historia

År 2001 lät Lindbergska familjen genom riktad försäljning föreningen Kulturmagasinet köpa fastigheten. Sedan 1995 hade föreningen hyrt stora delar av magasinsbyggnaden. Köpet var ett viktigt steg för att skapa kontinuitet och utveckla verksamheten.