Henrik Olsson

26 juni–15 juli, 2007 i Galleriet, Kulturmagasinet

Efter midsommar, tisdagen den 26 juni, blir det vernissage på en utställning av Henrik Olsson, nyutexaminerad konstnär från Konstakademin i Helsingfors. Han arbetar med ett berättande och expressivt färgmåleri som knyter an till såväl nordiskt sekelskiftesmåleri såväl som konstnärer som Dick Bengtsson. Hans berättande bilder har ofta ett humoristiskt anslag. Henrik Olsson bor i Värmland. Så här beskriver Henrik Olsson själv sitt skapande:

”Jag ser mig själv som landskapsmålare då naturen är det centrala i målningen även om den inte är avbildad från verkligheten. Landskapet ger mig ett spelfält att föra in olika element för att skapa en spänning eller något berättande. Det kan vara ett abstrakt element eller ett konkret element som en text”.

Kulturmagasinet - Henrik Olsson, Galleriet 2007