Björn Brusewitz

17 juli–9 september, 2007 i Galleriet, Kulturmagasinet

Tisdagen den 17 juli blir det vernissage med en utställning av Björn Brusewitz, grafiker, tecknare och skulptör från Örebro. Björn Brusewitz arbetar bl a med detaljerat tecknade arkitektoniskt rumsliga bilder där även staden blir likt ett landskap. Med tanke på hans rumslighet i bilden var det kanske inte så konstigt att han 2005 debuterade som scenograf. Detta med Puccinis Tosca på Kungliga Operan i Stockholm.

Scenbilderna influerades av den tidens (1800-tal) grafik. Björn Brusewitz är representerad på Nationalmuseum, Moderna Museet samt andra museer i Sverige och utomlands. Så här beskriver Björn Brusewitz själv sitt skapande: ”När jag tecknar får jag syn på världen, bilderna ger min syn på världen”.

Kulturmagasinet - Björn Brusewitz, Galleriet 2007