Anette Abrahamsson

9–24 oktober, 2021 i Bergkvara Konsthall

”Stilleben och en hund”

Utställning av Anette Abrahamssons ”Stilleben och en hund” i Bergkvara Konsthall från den 9 oktober till och med den 24 oktober.

”Mina målningar handlar om specifika platser, kulturidentitet och klassiska genrer, ofta i storskaliga format och små akvareller och hur vi förvaltar detta genom tiderna. Det är ett representativt måleri där motivet pekar på en narration och samtidig frånsäger sig denna och önskar antyda en outtalad berättelse”.

Anette Abrahamsson är född 1954 i Norrköping men numera bosatt i Köpenhamn. Det är också staden där hon utbildat sig på Det Kongelige Danske Kunstakademi 1978–83. Där hon sedan under åren 2008–2017 var professor i Måleri.

www.anetteabrahamsson.dk