Susanna Salifou Nygren

Juli–augusti, 2023 på Konstväggen, Torsås bibliotek