Sarah Kläpp

10–27 maj, 2018 i Bergkvara Konsthall