Nina Bacos & Anna Bokström

10 september–19 november, 2022 i Bergkvara Konsthall

”The BreadBoy of Herculaneum”

I Konsthallen visar de ”The BreadBoy of Herculaneum” som är en fotografisk bildserie om det Antropocena tillståndet. Antropocen är en föreslagen geologisk epok och kan definieras som den tid då människans verksamhet globalt har påverkat jordens klimat och ekosystem.

Under augusti till oktober är Nina Bacos och Anna Bokström residenskonstnärer på Kulturmagasinet där de arbetar med ett projekt utifrån platsen, Torsås kommun, samt har föreläsningar och workshops.

Logotyp - Alba | Chruthachail