Maria Finn

9 september–19 november, 2023 i Bergkvara Konsthall

”Felläsningar”

Felläsningar är ett projekt som tar utgångspunkt i textilmönster av Viola Gråsten, finsk textildesigner som flyttade till Sverige 1944 där hon var verksam som designer fram till 70-talet. Få av de mönster som hon designade under denna tid är fortfarande i produktion, men Finn har funnit hennes textiler på nätauktioner och i digitala arkiv, och har sedan bearbetat dessa i teckning, akvarell och broderi. Genom att studera Gråstens mönster har Finn önskat att förstå mönsters logik, men tanken har också varit att göra hennes mönster tillgängliga igen. Gråsten skapade det första allmönstret, Oomph, som kunde användas både till kläder och inredning, till ett folkhem som i dag har förändrats radikalt vilket återseendet med hennes mönster också ger perspektiv på.

Tolkningarna av Gråstens mönster blir till en slags felläsningar där delar saknas eller framträder förenklade. Mönstren återges ofta som fragment där något saknas eller som förstorade detaljer. En del av dessa mönsterfragment är tänkta som väggmålningar, medan andra har överförts till broderier, där det tryckta mönstret blir till en levande linje. I en serie blyertsteckningar är textilerna återgivna som följsamma fysiska objekt, som understryker hur Gråstens mönster ligger nära skissen, spontana och rytmiska. Tillsammans fungerar broderier, väggmålningar och teckningar som en helhet som undersöker hur mönster påverkar oss, och förmedlar samtidigt ett uppdaterat uttryck från en annan tid.

mariafinn.dk