Mari Prekup

31 mars–29 april, 2022 i Bergkvara Konsthall

”Homo (artifex) vulgaris”

En utställning som delvis arbetats fram under en månads residence på Kulturmagasinet. Mari Prekup är från Tallinn, Estland där hon även är utbildad på Konstakademien. En utställning som har en grund i Prekups forskning i estnisk och finsk-ugrisk folklore och fördomar inom pseudovetenskaper som frenologi och eugenik.

prekup.com

Logotyp - Nordiska Ministerrådet