Jubileum! Kulturmagasinet 25 år

30 juni–30 augusti, 2020 i Bergkvara Konsthall

En samlingsutställning med verk av sex konstnärer som längre perioder genom åren arbetat på och med Kulturmagasinet i Bergkvara. Ett kontinuerligt konstbildande arbete som gett en god stabilitet och kvalité på Kulturmagasinets verksamhet.

Stina Lindskog har undervisat i måleri och teckning på flera kurser samt under flera år varit ansvarig för Ungdomsakademin under sommaren. Har tidigare haft soloutställning i Konsthallen.

Christina Olivecrona har under ett tiotal undervisat på olika kurser i måleri under somrarna. Har tidigare haft soloutställning i Konsthallen.

Mats Kläpp var med och grundade Kulturmagasinet. Som projektledare, ansvarig för ekonomi, utveckling av verksamhet. Mångårig ledamot av Kulturmagasinets styrelse. I över tio år undervisade han på både sommar- och vinterkurser i måleri och digital bild.

Anders Gyllerfelt har i cirka 20 år undervisat i måleri på olika kurser både under sommaren och vinterhalvåret. Är dessutom ledamot i styrelsen sedan flera år tillbaka.

Kåre Holgerson var med och grundade Kulturmagasinet, och som projektledare ansvarig för planering, renovering och utveckling av verksamheten. Ordförande i Kulturmagasinets styrelse. Har sedan starten koordinerat och undervisat på både sommar- och vinterkurser samt organiserat internationellt utbyte.

Bengt Jahnsson-Wennberg har undervisat kontinuerligt, i måleri och teknikkurser, under de senaste femton åren på sommarkurserna. Har tidigare haft soloutställning i Konsthallen.