Cecilia Ömalm

Juli–augusti, 2022 på Konstväggen, Torsås bibliotek

Cecilia Ömalm (född -74) är en bildkonstnär verksam i Stockholm och arbetar med olika printmetoder, skulptur samt ljusinstallationer. Hennes konstnärskap kretsar kring arkitektur och rumslighet och är ofta kopplade till historiska lager och de berättelser som hör till dessa.

På Torsås bibliotek ställer Ömalm ut en serie stora cyanotypier från bildsviten Slottet (2019-).

Cyanotypi är en tidig fotografisk metod där konstnären direktkopierat stora digitalt framtagna glasnegativ med järnsaltsbehandlat papper och solljus. När pappret sköljs i vatten framstår bilder i blåskala som djupnar i över ett dygn efter exponeringen. Metoden kom att användas flitigt av arkitekter och är föregångaren till det vi idag kallar blåkopior.

Slottet är en bildsvit tagna på Villa Kassman som ligger på ön Storholmen utanför Lidingö i Stockholm, en slottsliknande villa som uppfördes som sommarställe åt en förmögen bankir år 1917 men som efter många turer förfallit under utdragna rättsliga processer. I Ömalms dunkla blå bilder syns överväxta fasader, spruckna tak och pelare på den villa som en gång var en av Stockholms vackraste, en plats som snarare övergått till ett tillstånd av dröm och dystopi.

ceciliaomalm.com